Filmer

Video fra Samtidig prosjektering sesjon

Heldagssesjon med 50 deltakere fra Sweco, Rambøll og Bane Nor. 

Ved leveranse av optimaliseringsrapport for prosjektet var det behov for å samle ledelse, prosjekterende og bestiller for en felles gjennomgang av modellen å få avklart viktige elementer i prosjektet. Det var prosjektledelsen som etterspurte denne sesjonen.

I denne sesjonen var det innkalt ca. 50 deltagere. Det var ekstra viktig med god planlegging og god struktur på sesjonene. Ved en slik samling kreves at man har gode fasiliteter. Sweco hadde tilgang til en stor sal som ble brukt til denne sesjonen.    

På forhånd av sesjonen ble det foretatt mindre fag-sesjoner for å kartlegge hva som skulle legges frem. Resultatet fra sesjonen var beslutningsprotokollen med 39 løste saker.